Privacy Policy

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Pand1 kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Pand1 verstrekt.

Volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt

  • Uw voor en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw email adres
  • Uw geslacht
  • Uw IP-adres

Waarvoor worden uw gegevens gebruik en verstrekkingen aan derden.

Pand1 verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de aangeboden diensten en/of eventueel in mailings.

Uw bezoekgegevens worden bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

De persoonsgegevens in ons bezit worden enkel gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ze aan ons hebt toevertrouwd.

Beveiliging

De opslag en doorgifte van uw persoonsgegevens is beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Inzage, correctie en verwijdering

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Pand1 over u verzamelt. Ook kunt ons verzoeken deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek sturen aan: info@pand1.be.